Tutkimusseminaari (pelitutkimus, interaktiivinen media) (Research Seminar of Interactive Media and Game Studies)

Posted on

Research Seminar of Interactive Media and Game Studies

Interaktiivisen median ja pelitutkimuksen tutkimusseminaari (MÄYRÄ & SOTAMAA)

An open research seminar into game and interactive media studies, run by Frans Mäyrä and Olli Sotamaa, focused on presentations and discussions of the participants’ ongoing games research: postdoc research, PhD thesis works as well as other research papers that are related to interactive media and games. Every CoE-GameCult and UTAgamelab affiliated postdoc and PhD researcher is expected to present at least one paper (or e.g. research plan update) per academic year in the seminar. Related to researcher training, the seminar will also involve discussions of journals, conferences and book publications that are notable or interesting for the research area. If you want to join the seminar, please contact either Frans Mäyrä or Olli Sotamaa by email (first.lastname {at} tuni.fi). The seminar is based on participant’s draft papers that are distributed with the seminar mailing list one week before the seminar as PDF files – preferably as a Dropbox style download link or Google Docs link, rather than an email attachment (as large files can block mobile users’ inboxes). Paper recommended max. length: 10-15 pages (line spacing 1,5 or double spacing)

Schedule, Spring 2019 / Kevätkauden 2019 aikataulu (alustava):

Room / kokoontumispaikka: Pinni B2085 (TRIM/Pinni B, 2nd floor seminar room next to OASIS)

Time / aika: generally at Thursdays 4-6 pm (16:00-18:00 – might also end earlier)

  • 17.1. – organising session
  • 31.1. – Niklas Nylund, Kati Alha
  • 14.2. – Dale Leorke, Mila Bujic
  • 28.2. – J.Tuomas Harviainen
  • 14.3. – Jukka Vahlo, Heikki Tyni
  • 28.3. – Jan Svelch, Mattia Thibault
  • 11.4. – Riikka Aurava (Note: a short session! 16:00-17:00)
  • 25.4. – Tom Apperley
  • 9.5. – Niklas Nylund, Carlos Ramírez
  • 23.5. – Sabine Harrer, Ville Kankainen

In Finnish/suomeksi: Interaktiivisen median ja pelitutkimuksen tutkimusseminaarissa käsitellään interaktiiviseen mediaan ja peleihin liittyviä postdoc-, väitös- ja pro gradu-tutkimuksia sekä tarvittaessa muita alueen tutkimustekstejä, esimerkiksi artikkelikäsikirjoituksia. Tutkimusseminaarissa käsitellään myös keskeisiä alueen tieteellisiä aikakausjulkaisuja, konferensseja, kirjauutuuksia sekä muita julkaisemisen ja tutkijakoulutuksen kannalta olennaisia asioita. Mahdollisesta opintojaksosuorituksesta on neuvoteltava erikseen. Halukkaita alustajia ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan järjestäjälle.

Työskentelytapana on työseminaari, eli osallistujat lukevat ja kommentoivat työversioita toistensa teksteistä. Käsiteltävien tekstien toivottu ylämitta on n 10-15 liuskaa (rivivälillä 1,5-2). Tekstit jaetaan etukäteen osallistujille tutustuttaviksi PDF-liitetiedostoina seminaarin postilistan kautta – mieluiten Dropboxin tai vastaavan palvelun latauslinkkinä (isot liitetiedostot voivat olla ongelma etenkin mobiilikäyttäjille).

Listalle ja seminaariin voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia (Frans.Mayra tai Olli.Sotamaa [at]staff.uta.fi). Ilmoittautujia pyydetään ilmoittamaan seminaarin vetäjille työotsikko ja yksi tai useampia toiveita päivämääriksi jolloin haluaa esitellä omaa työtään.

Seminaarikokoontumiset ovat vähintään kerran kuukaudessa, alustavasti oheisen aikataulun mukaisesti. Lopullinen lukukauden aikataulu päivitetään seminaarin kuluessa seminaarin postilistalle ja tälle verkkosivulle.

Lisäinfomaatiota tarvittaessa / More information from Frans Mäyrä & Olli Sotamaa.