Verkkojulkaisemisen perusteet (ITIY3-FI)

Julkaistu

ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op

 

Lisätiedot opintooppaassa – http://www.uta.fi/sis/iti/opinto-opas/kurssisivut.html

Kurssi järjestetään suomen kielellä periodeissa 1 ja 3

Kurssimateriaalit, tehtävät ja muut tiedot esitetään tarkemmin kurssin Moodle-sivulla. Kurssille hyväksytyt opiskelijat lisätään automaattisesti kurssin Moodle-alueelle. Opettaja voi tarvittaessa lisätä opiskelijoita vielä erikseen.

Aikataulut ja ilmoittautuminen:

2018-19 – periodi 1
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=39092

2018-19 – periodi 3
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=39093

Luento-opetus
Harjoitukset
Ryhmä 1, Ryhmä 2 tai harjoitukset itsenäisesti verkossa

Kurssin teemat

Verkkoympäristö ja verkkoresurssit

Verkkosivut ja HTML-kieli

CSS – verkkosivujen esitysasun tyylikieli

Verkkokuvat ja muut verkkomediat

WordPress julkaisualustan perusteet

Kurssin suorittaminen

Kurssilla järjestetään luento-opetusta sekä lähiopetusta mikroluokassa eri harjoitusryhmissä tai itsenäisesti verkkoharjoitusten kautta. Varsinainen  arvioitava suorittaminen tapahtuu palauttamalla erilliset kurssitehtävät Moodlessa ja tenttimällä kurssin lopussa.

Kurssille ilmoittaudutaan NettiOPSU:n kautta (linkki opetusohjemassa)

Valitse itsellesi sopiva harjoitusryhmä. Älä ilmoittaudu turhaan lähiopetukseen, jos et aio osallistua siihen, viet tilaa muilta. Ryhmän voi vaihtaa toki myöhemminkin tai tulla mukaan ryhmiin jos on tilaa, tästä voi neuvotella opettajan kanssa.

Itsenäinen työskentely voi olla haastavaa, jos opiskelijalla ei ole aiempaa kokemusta verkkojulkaisemisesta. Lähiopetusryhmissä käydään läpi viikkoharjoitusesimerkit ja samalla viikon teemoihin liittyviä muita esimerkkejä. Harjoitukset auttavat myös tehtävien ratkaisussa.

Vaikka kurssi on peruskurssi, se kuitenkin kattaa laajan kokonaisuuden. Teorian ohella on myös paljon konkreettista harjoteltavaa. Opetuksen ohella kannattaa kokeilla opittuja asioita myös itsenäisesti ja tutustua annettuihin esimerkkeihin ja materiaaleihin myös omalla ajalla. Itsenäisesti harjoittelevan kannattaa käydä läpi materiaalit ja harjoitukset viikottain. Pelkkä materiaalien silmäily ennen tenttiä ei yleensä riitä.

 


Kurssin opettajana: Andras Varga – andras.varga at uta.fi