LaTeX-kurssi (MTTA1-LATEX)

Julkaistu

Huomaa, että tämän sivun tiedot koskevat syksyn 2018 toteutusta.

Sisältö

Kurssikuvaus opetussuunnitelmassa.

Opetus

Aikataulu- ja tilatiedot opetusohjelmassa.

Kurssin tarkoitus

LaTeX-kurssilla opetellaan matemaattisten tekstien tuottamiseen tarkoitetun LaTeX-ohjelmiston käyttöä. Kurssi on osa matematiikan kandidaattiseminaaria, mutta muutkin aihepiiristä kiinnostuneet saavat osallistua kurssille.

Kurssin tavoitteena on oppia sen verran LaTeXin alkeita, että kurssin käynyt henkilö osaa kirjoittaa esimerkiksi kandidaattitutkielman LaTeXilla. Tämän vuoksi kurssilla tehdään pieni harjoitustyö.

Harjoitustyön tekeminen on pakollista matematiikan kandidaattiseminaariin osallistuville. Muille luennot ja harjoitustyö ovat vapaaehtoisia, sillä kurssista ei saa mitään erillistä suoritusmerkintää. Jos osaat jo käyttää LaTeXia, ota yhteys kurssin opettajaan, Jarmo Niemelään (Jarmo.Niemela@uta.fi). Myös muissa kurssiin tai LaTeXin käyttöön liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Harjoitustyö

Harjoitustyönä palautetaan noin 3–5 sivua kandidaattitutkielmasta LaTeXilla kirjoitettuna. Kandidaattitutkielma on siis tarkoitus kirjoittaa LaTeXilla, jolloin harjoitustyön saa tehtyä siinä samalla. Kandidaattitutkielman ja LaTeX-kurssin harjoitustyön pohjana voi käyttää mallitiedostoa, joka jaetaan kurssin yhteydessä.

LaTeX-kurssin harjoitustyö täytyy olla hyväksytty ennen kandidaattitutkielman palauttamista. Harjoitustyö palautetaan viimeistään 14.11.2018 LaTeX-muotoisena (*.tex) sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Jarmo.Niemela@uta.fi. Seuraavassa joitain ohjeita/suosituksia:

Materiaalit

Oheismateriaalina voi käyttää opasta Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2e:n käyttöön tai sen uudempaa englanninkielistä versiota. Kurssi ei noudata tämän oppaan rakennetta, mutta siitä kannattaa silti lukea ainakin luvut 1–3. Vaihtoehtoisia alkeisoppaita ja muita ohjeita on lueteltu linkkisivulla.