Analyysi C (MTTMA1C)

Julkaistu

Sisältö

Kurssi Analyysi C on suoraa jatkoa kursseille Analyysi A ja Analyysi B. Kurssin laajuus on 5 op ja sen tarkempi esittely (myös osaamistavoitteista) löytyy luonnontieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta.

Opetus

Kurssia luennoi syksyllä 2018 (periodi II) yliopistonlehtori Pertti Koivisto. Kurssi sisältää viisi viikkotuntia luentoja ja yhdet kahden tunnin viikkoharjoitukset (kaksi harjoitusryhmää).

Kurssin luentoajat ja -paikat löytyvät sähköisestä opetusohjelmasta. Ensimmäiset luennot ovat maanantaina 22.10.2018 klo 12–15 päätalon luentosalissa A2a. Harjoitukset alkavat viikolla 44.

Kurssimateriaali

Kurssilla on käytössä kurssimoniste. Materiaalia ei jaeta luennolla, vaan se täytyy itse tulostaa, mikäli haluaa seurata monistetta luennon aikana. Ainakin alkuosa monisteesta olisi hyvä olla mukana jo ensimmäisellä luentokerralla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 14.10.2018 klo 23.59 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen löytyy esimerkiksi sähköisestä opetusohjelmasta.

Nettiopsuilmoittautumisen lisäksi on erikseen valittava harjoitusryhmä ilmoittautumalla siihen tässä. Harjoitusryhmäilmoittautumisen yhteydessä valittavina ovat vain ne ryhmät, joissa on tilaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan viikkoharjoituksilla ja loppukokeella tai pelkästään loppukokeella. Ensimmäisen vaihtoehdon mukainen loppukoe pidetään keskiviikkona 12.12.2018 klo 12–15 päätalon luentosalissa A1. Tähän loppukokeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että vähintään 40% viikkoharjoitusten tehtävistä on suoritettu. Minimimäärän ylittävien tehtävien laskemisesta saa lineaarisesti hyvitystä. Keskiviikon 12.12.2018 loppukokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kurssin voi myös suorittaa pelkällä loppukokeella ilman viikkoharjoituksia. Tällöin loppukoe järjestetään matematiikan yleisten tenttipäivien yhteydessä ja loppukokeeseen on ilmoittauduttava normaalisti. Huom. Kurssin suorittaminen pelkällä loppukokeella ilman viikkoharjoituksia ei edellytä kurssille ilmoittautumista. Riittää ilmoittautua loppukokeeseen normaalilla tavalla.

Kurssin loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta.

Esitiedot

Analyysi A ja Analyysi B (tai vastaavat tiedot) ja niiden vaatimat esitiedot. Lisäksi kurssilla edellytetään lukion pitkän matematiikan hyvää hallintaa. Jos esitiedot (lukion kurssit mukaan lukien) ovat päässeet unohtumaan tai niiden hallinnassa on muusta syystä puutteita, tietojen kertaamiseen pitää varata riittävästi aikaa (kurssin Analyysi C suorittamisen ohessa). Koska loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta, lukiokursseja on tarvittaessa kerrattava myös, jos työskentelymenetelmä on tähän asti ollut kovin riippuvainen kyseisten välineiden käytöstä.

Matematiikan työpaja

Matematiikan työpaja on tarkoitettu kaikille matematiikan opiskelijoille neuvojen ja ohjauksen saamista varten. Sinne voi mennä laskemaan esimerkiksi Analyysi C:n laskuharjoituksia joko omassa rauhassa, jos niin tahtoo, tai halutessaan kääntyä ohjaajan puoleen. Työpajaan osallistumista suositellaan vahvasti. Työpajaan osallistumisesta saa harjoitushyvitystä (ks. yllä) siten, että yksi työpajaan osallistumiskerta vastaa yhden tehtävän rastittamista viikkoharjoituksissa (maksimissaan yksi rasti / viikko). Näitä rasteja ei kuitenkaan lasketa mukaan välikoesuorituksen edellytyksenä olevaan 40 prosentin rajaan.