Olio-ohjelmoinnin perusteet I (TIEA2.1A)

Julkaistu

TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op -kurssin (lyhesti Oope 1) virallinen kurssikuvaus on annettu opetussuunnitelmassa ja opetusajat opetusohjelmassa.

Kurssin tiedotteet löytyvät Kevät 2019 -sivulta.

Muuta

Vanha TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op kurssi jaettiin tämän lukuvuoden alusta lähtien kursseiksi

  • TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op ja
  • TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op.

TIEA2.1B sisältää TIEA2.1-kurssin harjoitustyön.

TIEA2.1A ja TIEA2.1B ovat pakollisia aineopintoja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

TIEA2.1-kurssilta viiden opintopisteen laajuisen suppean suorituksen (kurssikoodi joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A) saaneen tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee suorittaa myös TIEA2.1B 5 op, jotta tutkinto-ohjelmasta voi valmistua.

Opiskelija ei voi saada TIEA2.1A kurssilta opintopisteitä, jos hän on

  • saanut viiden opintopisteen laajuisen suorituksen aiemmalta TIEA2.1-kurssitoteutukselta tentin ja harjoitukset tekemällä tai korvaamalla tentin ja harjoitukset toisen oppilaitoksen opinnoilla tai
  • saanut suoritusmerkinnän miltä tahansa Olio-ohjelmoinnin perusteet -kurssin toteutukselta kaikki osasuoritukset tekemällä.

Kevätlukukaudella 2018 kesken jääneen TIEA2.1-kurssin hyväksytyillä harjoituksilla tai tentillä voi korvata TIEA2.1A-kurssin vastaavan osasuorituksen. TIEA2.1A-kurssin voi myös halutessaan suorittaa ilman vanhaa osasuoritusta, koska osasuoritus korvaa uuden vasta, kun korvausehdotus on toimitettu kurssin vastuuopettajalle sähköpostilla.

Ota yhteys kurssin vastuuopettajaan, jos sinulla on mikä tahansa epäselvyys kurssin suorittamiseen liittyen.


Ylläpito: Jorma Laurikkala, jorma.laurikkala@uta.fi, B1025.