Tutkielmakurssi (TIEA5)

Julkaistu

Opintojaksolla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen tietojenkäsittelytieteissä sekä valmentaudutaan kandidaattitutkielman tekemiseen. Jakso on tarkoitettu vain tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille, joille se on pakollinen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen kirjallisuuden etsimistä ja arviointia. Luennoilla käsitellään tutkimustyön vaiheita ja ongelmia.
Opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Opetus

Syksyn 2018 toteutus alkoi periodissa I. Luentoja maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12 syyslukukauden alusta lukien noin 14 h.

Kevään 2019 totetus alkaa periodissa III. Luentoja on maanantaisin klo 10-12 7.1. alkaen noin 14 h.

Luennot

Luennoilla käsitellään tutkimustyön vaiheita ja ongelmia. Läsnäolo ei ole pakollista ellei erikseen mainita. Luennoille osallistuminen on varsin suotavaa.

Harjoitukset

Opintojakson aikana tehdään kandidaattitutkielman tekemistä edistäviä tehtäviä (esim. tiedonhaku omasta aiheesta) ja edellytetään kandidaattitutkielman käsikirjoituksen palauttamista työn eri vaiheissa (puolivälin palautus, melkein valmiin tutkielman palautus) ja ryhmittäin tehtävää muiden opiskelijoiden palautusten arviointia.

Harjoitustyöt

Kurssin yhteydessä tehdään kandidaattitutkielma, joka kuitenkin on pikemminkin erillinen opintosuoritus kuin Tutkielmakurssin harjoitustyö. Tutkielmaan liittyen kirjoitetaan ns. LuK-kirjoituskoe (kypsyysnäyte), jonka tarkastaa myös kielikeskuksen opettaja.

Ilmoittautuminen syyslukukauden 2018 Tutkielmakurssille

Jakson kaikki tehtävät (ml. sillä kirjoitettava kandidaattitutkielma) on tehtävä seuraavan perioidin loppuun mennessä. Syyslukukauden toteutukselle otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa. Mikäli osanottajia ilmoittautuu enemmän kuin 40, mukaan valitaan opiskelijoita seuraavien ”valintaryhmien” mukaisessa järjestyksessä niin, että ryhmien sisällä ilmoittautuneet järjestetään tietojenkäsittelytieteissä suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella järjestykseen:

  1. tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman mukaiset englannin, ruotsin ja puheviestinnän jaksot suorittaneet, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä ja jotka eivät ole aikaisemmin keskeyttäneet Tutkielmakurssia
  2. muut, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä ja jotka eivät ole aikaisemmin keskeyttäneet Tutkielmakurssia
  3. muut, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä.
  4. muut.

Ilmoittautumisaika I periodin toteutukseen päättyy 30. elokuuta  ja valintaryhmiin sijoittuminen ratkeaa lopullisesti opintorekisterissä ilmoittautumisajan päättyessä olevien suoritusten mukaan. Mukaan valitut opiskelijat (max 40) jaetaan 3-4 opiskelijan ryhmiin. Ryhmän jäsenet kommentoivat oman ryhmän jäsenten aikaansaannoksia.

Tutkielmakurssille ilmoittautuminen on auki 1. elokuuta lähtien ja ilmoittautuminen suoritetaan Nettiopsun kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro kandidaattitutkielman aihe/aihepiiri.

 

Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2019 Tutkielmakurssille

Jakson kaikki tehtävät (ml. sillä kirjoitettava kandidaattitutkielma) on tehtävä seuraavan periodin loppuun mennessä. Kevätlukukauden toteutukselle otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa. Mikäli osanottajia ilmoittautuu enemmän kuin 40, mukaan valitaan opiskelijoita seuraavien ”valintaryhmien” mukaisessa järjestyksessä niin, että ryhmien sisällä ilmoittautuneet järjestetään tietojenkäsittelytieteissä suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella järjestykseen:

  1. tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman mukaiset englannin, ruotsin ja puheviestinnän jaksot suorittaneet, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä ja jotka eivät ole aikaisemmin keskeyttäneet Tutkielmakurssia
  2. muut, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä ja jotka eivät ole aikaisemmin keskeyttäneet Tutkielmakurssia
  3. muut, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä.
  4. muut.

Ilmoittautumisaika III periodin toteutukseen päättyy 19. joulukuuta ja valintaryhmiin sijoittuminen ratkeaa lopullisesti opintorekisterissä ilmoittautumisajan päättyessä olevien suoritusten mukaan. Valinta tehdään tammikuussa viikolla 1. Mukaan valitut opiskelijat (max 40) jaetaan 3-4 opiskelijan ryhmiin. Ryhmän jäsenet kommentoivat oman ryhmän jäsenten aikaansaannoksia.

Tutkielmakurssille ilmoittautuminen on auki 20. marraskuuta lähtien ja ilmoittautuminen suoritetaan Nettiopsun kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro kandidaattitutkielman aihe/aihepiiri.

Materiaalit

Materiaalia jaetaan opintojakson Moodle-alueella. Suositeltavaa luettavaa: Järvinen & Järvinen, Tutkimustyön metodeista. Opinpajan kirja 2011.

Aikaisempina lukukausina tehtyjä kandidaattitutkielmia on saatavana:
Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Syksy/Talvi/Kevät 20xx.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Kurssin itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.

Vastuuopettaja

Syksy 2018: Henry Joutsijoki, henry.joutsijoki@uta.fi
Kevät 2019: Tarja Tiainen ja Kati Iltanen