Tutkielmakurssi (TIEA5)

Julkaistu

Opintojaksolla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen tietojenkäsittelytieteissä sekä valmentaudutaan kandidaattitutkielman tekemiseen, joka pitää tehdä tutkielmakurssin aikana. Jakso on tarkoitettu vain tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille, joille se on pakollinen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa.

Tämä opintojakso uudistuu syksylle 2019. Muutoksena on:

 • kurssin pidentyminen 2 periodin mittaiseksi
 • luentojen osittainen korvaantuminen ryhmätapaamisilla, joihin osallistuminen on pakollista
 • kurssille ilmoittautumisen yhteydessä on tehtävä 2 ennakkotehtävää (katso ilmoittautumis-kohdasta).

HUOM!

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen kirjallisuuden etsimistä ja arviointia sekä tutkimuksesta kirjoittamista. Keskeinen osa kurssia on tieteellisen kirjoittamisen opettelu. Siihen liittyen on viikoittain tehtäviä ja ryhmätapaamisia pitkin syksyä.
Opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Opetus

Kevään 2020 toteutus on periodeissa III-IV.
Kurssille pääsy edellyttää 2 ennakkotehtävän tekoa.
Opetus sisältää:

 • luentoja 3 kertaa.
 • kirjaston pitämän tiedonhaun opetuksen. Osallistuminen on pakollista.
 • ryhmätapaamisia 5 kertaa, joista viimeisellä esitetään työt. Läsnäolo ryhmässä on pakollista. Ryhmästä voi jäädä pois, kun saa palautettua valmiin, arvosteltavan version kandidaatintutkielmasta.

Luennot ja tiedonhakukoulutus

Luennoilla käsitellään tutkimustyön vaiheita ja ongelmia. Läsnäolo luennoilla ei ole pakollista, tosin luennoille osallistuminen on varsin suotavaa.

 • ma 2.9 klo 12-14 (aihe: kurssin suoritus ja tutkielman tekoprosessi)
 • ma 16.9 klo 12-14 (aihe: kirjallisuuskatsauksen teko)
 • ma 23.9 – 2 ryhmää tiedonhakukoulutus (johon osallistuminen on pakollista). Kouluttujana kirjasto
 • ma 21.10 klo 12-14 (aihe: kirjoittaminen, viittaaminen)

Harjoitukset eli ryhmät

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen kirjoittamisen lisäksi ryhmätapaamisia, joissa on läsnäolopakko. Ennen jokaista ryhmätapaamista osallistujien on palautettava omaan kandidaatintutkielmaan liittyvää tekstiä.

Ryhmät muodostetaan teemoittain. Ryhmien ajat ovat:

 • tiistaisin klo 10-16 (2 h per ryhmä): käyttäjiin ja tietojärjestelmiin liittyvät aiheet, ohjaajina Saila Ovaska, Tarja Tiainen ja Katariina Vartiainen
 • tiistaisin klo 10-12: ohjelmointiin ja ohjelmointiprojekteihin liittyvät aiheet, ohjaajana Timo Poranen
 • tiistaisin klo 12-18 (2 h per ryhmä): tekniset aiheet, Tomi Janhunen

Ryhmätapaamisten aiheet ja ajat:

 1. ti 10.9 (Ovaskan ja Tiaisen ryhmät ti 10.9; Janhusen, Porasen ja Vartiaisen ryhmät ti 17.9): Kandidaatintutkielman aiheen valinta ja määrittely
 2. ti 8.10: Kirjallisuushaut – ensimmäiset löydetyt ja suunnitelma etenemisestä
 3. ti 29.10: Luonnos kandidaatintutkielmasta – rakenne kunnossa, muotoseikat hallussa, tekstiä puuttuu joiltan osin
 4. ti 12.11: Melkein valmis kandidaatintutkielma – miten parantaa työtä?
 5. ti 3.12: Valmiin kandidaatintutkielman esittely ja opponointi

Mikäli pystyt tekemään tutkielman itsenäisesti eikä sinulla ole mahdollisuutta osallistua opetukseen, voit todistaa osaamisesi opettajalle palauttamalla tutkielman aikaisessa vaiheessa. Kun olet työsi palauttanut sen ja se hyväksytään, niin sinun ei tarvitse osallistua ryhmätapaamisiin sen jälkeen.

Harjoitustyöt

Kurssin yhteydessä tehdään kandidaattitutkielma, joka arvostellaan erillään Tutkielmakurssista. Tutkielman kieli on suomi; perustelluista erityissyistä muu kieli sallitaan, mutta siitä on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa ennakkoon.

Tutkielman on valmistuttava huhti-toukokuussa 2020. Tutkielmaan liittyen kirjoitetaan ns. LuK-kirjoituskoe (kypsyysnäyte), jonka tarkastaa myös kielikeskuksen opettaja.

Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2020 Tutkielmakurssille

Kurssille pääsy edellyttää kahden ennakkotehtävän tekoa. Ne on palautettava viimeistään 1.1.2020.

Ennakkotehtävä 1: Mitä haluat tutkia? Vastaa joko 1a- tai 1b-kohtaan.

Ennakkotehtävä 1a: Aihe-ehdotus olemassa:

 • Kirjoita yhteensä yhdestä kahteen A4-sivau vastaten seuraaviin kysymyksiin:
 • Mitä haluat tutkia? Kerro aihepiiri ja tarkemmin sieltä aihe, näkökulma täsmällisempi kiinnostuksen kohteesi.
 • Miksi tämä aihe kiinnostaa sinua?
 • Kenen ohjaajan ryhmään arvioit aiheesi kuuluvan?

Ennakkotehtävä 1b: En tiedä aihetta:

 • Vastaa kaikkiin seuraaviin kysymyksiin. Kirjoita niistä yhteensä yhdestä kahteen A4-sivun verran:
 • Mitkä tietojenkäsittelytieteiden kursseista /aiheista ovat olleet kiinnostavia?
 • Mitkä tietojenkäsittelytieteiden kursseista /aiheista eivät ole olleet kiinnostavia?
 • Mitkä kurssit ovat sujuneet hyvin? Miksi?
 • Mitkä kurssit eivät ole sujuneet hyvin? Miksi?
 • Mistä aiheesta/aihepiiristä haluaisit tehdä kandidaatin tutkielman? Miksi?

Ennakkotehtävä 2:

 • Lue kolme TIE-tutkinto-ohjelmasta valmistunutta kandidaatintutkielmaa. Vastaa seuraaviin kysymyksiin.
  • Kirjoita vastaukseesi, mitä tutkimuksia olet lukenut. Kerro niistä seuraavat tiedot:
   • tutkielman tekijän nimi
   • tutkielman tekovuosi
   • tutkielman otsikko
   • raportin toimittajan/toimittajien nimi/nimet.
  • Millainen on töiden rakenne?
  • Millaisia asioita tutkielmissa on tutkittu?
  • Minkälaisia tuloksia on saatu?
  • Minkä tyyppisiä lähteitä tutkielmissa on käytetty? (Yritä luokitella lähteitä eri kategorioihin.) Kuinka monta lähdettä on eri kategorioissa ja koko tutkielmassa yhteensä?
  • Miten tutkielmissa käytetty kieli poikkeaa arkipäivän kielenkäytöstä?

Ennakkotehtävien palautusaika:

 • viimeistään 1.1.2020

Ennakkotehtävien palautuspaikka:

 • Moodelleen kurssille – ei ole vielä auki
 • Itserekisteröitymisen kurssiavain on ennakko

 

Valinnoista tarkennusta:

Syyslukukauden toteutukselle otetaan korkeintaan 40 ennannkotehtävät palauttanutta opiskelijaa. Mikäli ennakkotehtävät tehneitä osanottajia ilmoittautuu enemmän kuin 40, mukaan valitaan opiskelijoita seuraavien ”valintaryhmien” mukaisessa järjestyksessä niin, että ryhmien sisällä ilmoittautuneet järjestetään tietojenkäsittelytieteissä suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella järjestykseen:

 1. tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman mukaiset englannin, ruotsin ja puheviestinnän jaksot suorittaneet, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä ja jotka eivät ole aikaisemmin keskeyttäneet Tutkielmakurssia.
 2. muut, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä ja jotka eivät ole aikaisemmin keskeyttäneet Tutkielmakurssia.
 3. muut, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä.
 4. muut.

Valintaryhmiin sijoittuminen ratkeaa lopullisesti opintorekisterissä ilmoittautumisajan päättyessä olevien suoritusten mukaan. Mukaan valitut opiskelijat (max 40) jaetaan 6-7 opiskelijan ryhmiin. Ryhmän jäsenet kommentoivat oman ryhmän jäsenten aikaansaannoksia.

Tutkielmakurssille ilmoittautuminen suoritetaan Nettiopsun kautta.

 

Materiaalit

Materiaalia jaetaan opintojakson Moodle-alueella.

Aikaisempina lukukausina tehtyjä kandidaattitutkielmia on saatavana:
Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Syksy/Talvi/Kevät 20xx.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Kurssin itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.

Vastuuopettaja

Lukuvuosi 2019-20: Tarja Tiainen <tarja.tiainen@tuni.fi>