Ohjelmoinnin tekniikka C (TIETA10)

Julkaistu

Nimikkeen ”Ohjelmoinnin tekniikka” alla järjestetään kaksi erillistä kurssia:

 • C-ohjelmointikieltä käsittelevä 5 op kurssi TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C.
 • C++-ohjelmointikieltä käsittelevä 5 op kurssi TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++.

Molemmat järjestetään itsenäisesti suoritettavissa olevina ympärivuotisina verkkokursseina. Kursseista järjestetään vuosittain myös luentokurssit: C-osuus periodin I alusta periodin II puoliväliin, ja C++-osuus heti perään periodin II puolivälistä periodin III loppuun. Luentokurssit pohjautuvat suoraan verkkokursseihin ja esimerkiksi kurssien suoritusvaatimukset sekä tenttitilaisuudet ovat yhtenäiset.

Kurssien luentomateriaali ja harjoitustehtävät löytyvät sivustolta https://wetodev.sis.uta.fi/weto5/ ja ovat avoimesti luettavissa, mutta vastausten palautus tehtäviin edellyttää kurssisivulle kirjautumista (vasemmassa palkissa on ”login”-nappi, ellet ole jo kirjautunut). Sivuille kirjaudutaan Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksella. Jos kuulut johonkin muuhun Tampere3:n oppilaitokseen, hanki tunnus Tampere3-opintoja koskevien ohjeiden mukaisesti.

Kurssin vastuuhenkilö: Heikki Hyyrö (sähköposti: heikki.hyyro AT uta.fi).

Opetussuunnitelma

TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op

Kurssin suppea kuvaus löytyy myös opinto-oppaasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia C-kielen asioita:

 • C-kielen syntaksi (samankaltaisuuksia/eroja Javaan nähden).
 • Muistiosoitteet ja osoittimet.
 • C-kielen merkkijonojen käsittely.
 • Dynaaminen muistinhallinta.
 • Funktiot ja parametrien välitys.
 • C-kielen standardikirjaston yleisimmin käytetyt funktiot.

Kurssi on luonteeltaan käytäntöön suuntautuva: kurssin asioihin perehdytään varsinkin harjoitustehtävien kautta. Kaikki harjoitustehtävät ovat ohjelmointitehtäviä.

Suoritus itsenäisenä verkkokurssina

Kurssi on mahdollista suorittaa läpi vuoden itsenäisesti verkkokurssina (tentti pitää kuitenkin suorittaa erikseen). Itsenäinen suoritustapa on tarkemmin ottaen seuraava:

 1. Suoritetaan riittävä määrä verkkokurssin sivuilla julkistetuista automaattisesti tarkistettavista harjoitustehtävistä.
  • Vaadittava tehtyjen tehtävien määrä ilmoitetaan verkkokurssin etusivulla.
  • Vain sellaiset palautukset hyväksytään, jotka läpäisevät automaattisen tarkistuksen testit.
  • Tehtäviä voi tehdä vapaasti omassa tahdissa, ympäri vuoden.
  • Verkkokurssi ei vaadi erillistä ilmoittautumista: tehtäviä voi alkaa tehdä heti, kun on kirjautunut verkkokurssin sivuille omalla peruspalvelutunnuksellaan.
 2. Kun riittävä määrä tehtäviä on tehty, voi ilmoittautua tenttiin.
  • Verkkokurssin sivuille ilmaantuu automaattisesti saataville tentti-ilmoittautumissivu, kun pakolliset tehtävät tulevat täyteen.
 3. Osallistutaan tenttiin.
  • Jokaisen periodin lopussa, sekä kesällä (elokuussa), järjestetään vähintään yksi tentti.
  • Tentti suoritetaan mikroluokassa.
  • Tentti koostuu ohjelmointitehtävistä, jotka ovat samankaltaisia kuin harjoitustehtävät (niin luonteeltaan kuin vaikeustasoltaankin).
  • Tentin aikana on käytössä automaattinen tarkistus.
   • Ohjelmointitehtävien pisteet näytetään välittömästi vastausten palautusten jälkeen (samalla tavalla kuin harjoitustehtävien yhteydessä).
   • Seuraus: tenttipisteet sekä kurssiarvosanan saa tietoonsa jo tentin aikana.

Verkkokurssin suoritus vs luennoista ja harjoituksista koostuva suoritus?

Kurssien sisällöt ovat pääsääntöisesti yhtenevät suoritustavasta riippumatta. Suurin käytännön ero luentokurssin aikana tarjolla oleva kontaktiopetus: luennoilla käydään läpi ohjatusti koodiesimerkkejä sekä harjoitustehtäviä, ja lisäksi luentojen yhteydessä voi kysyä neuvoja.