Tietokantaohjelmointi (TIETA7)

Julkaistu

Opetus

Kevätlukukauden 2018 kurssi alkaa maanantaina 8.1.2018 klo 14-16, Linna ls K103.

Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa.

Kurssin vastuuopettaja on Marko Junkkari (Marko.Junkkari[at]uta.fi; Pinni B1037). Osan luennoista pitää Kati Iltanen. Kurssin tuntiopettajina toimivat Henna Peltonen ja Tuuli Vattulainen.

Opetussuunnitelma

Kurssikuvaus luonnontieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmassa.