Automaatit II (TIETS03)

Julkaistu

Automaatit II on TIM-maisteriohjelman syventäviä jaksoja. Kelpaa myös matematiikkaan (ks. tarkemmin matematiikan opinto-oppaasta).

Sisältö

Algoritmisten menetelmien periaatteelliset rajoitukset, ratkeavuus, pääteltävyys, NP-täydellisyys.

Opetus

Ilmoitetaan erikseen. Ei lukuvuonna 2017-18.

Materiaalit

Kirjan

J.E. Hopcroft, R. Motwani & J.D. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Addison-Wesley, 2001.

lukuja ja erikseen jaettava suomenkielinen materiaali.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Ota yhteyttä opettajaan.

Vastuuopettaja