Opintojen ohjattu suunnittelu (TIEY1)

Julkaistu

Tämä jakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat kandidaatin tutkinnon. Suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan valittujen tulee HOPS-ohjauksen osalta olla yhteydessä maisteriohjelmansa vastaavaan professoriin (ks. maisteriohjelmien yhteyshenkilöt) ja/tai opintokoordinaattoriin (Heli Rikala, cs-studies@uta.fi).

Ajankohtaista

(27.8.2018) Koulutusohjelman kaikki uudet LuK-vaiheen opiskelijat (syksyllä 2018 aloittavat ja aiemmin poissaoleviksi ilmoittautuneet) osallistuvat tietojenjäsittelytieteiden HOPS-toimintaan eli pakolliseen HOPS-opintojaksoon TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2op). Toiminnasta kerrotaan tarkemmin Orientoivien opintojen tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman esittelyosuuksissa tiistaina 28.8.2018 klo 12:15 (luentosali A1, päätalo) ja keskiviikkona 29.8.2018 klo 9:00 (luentosali A1, päätalo).

Opintosuunnitelman teosta

Yksi HOPS-ohjauksen keskeisimmistä osista on opintosuunnitelman laadinta. Jokaisen opiskelijan tulee laatia syksyn alussa suunnitelma siitä, mitä kursseja aikoo suorittaa kyseisen lukuvuoden syksyllä ja keväällä. Opintosuunnitelman kevättä koskevaa osaa on hyvä vielä tarkistaa vuodenvaihteessa, koska keväällä suoritettavissa olevien kurssien opetusohjelma ei ole vielä välttämättä valmis syksyn alussa.

Opintosuunnitelmat tehdään sähköisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pääset tekemään opintosuunnitelmaasi ma 20.8.2018 alkaen.

 • Kirjaudu peruspalvelutunnuksellasi sivustolle wetodev.sis.uta.fi.
 • Klikkaa linkkiä ”HOPS” ja tarvittaessa sen jälkeen vielä ”Register”.
  • Jos yrität kirjautua järjestelmään jo ennen 20.8.2018, ei linkkiä välttämättä vielä näy.
 • Koosta opintosuunnitelmasi HOPS-sivulla.
  • Lisää tai poista kursseja kurssin alkuajankohtaa vastaavan valintalaatikon avulla. Valintalaatikko antaa valita opinto-ohjelmassa listattuja kursseja. Valintalaatikossa on automaattinen täydennystoiminto, joten kurssin valinta onnistuu helpohkosti alkamalla kirjoittaa laatikkoon kurssin koodi ja/tai sen nimi, jolloin kurssin pitäisi melko nopeasti ilmestyä tarjolle valintalistaan (jos etsimäsi kurssi on opetusohjelman mukaan tarjolla). Kurssin poisto tapahtuu klikkaamalla jo valitun kurssin kohdalla olevaa ruksia.
  • Sivun yläosassa on esitetty tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman tutkintorakenne, jota voi käyttää apuna tutkintoon sopivien kurssien valikoimiseksi.
  • Kun olet saanut opintosuunnitelman valmiiksi, tallenna se tietokantaan sivun alaosassa olevan napin avulla. Opintosuunnitelman valmistelua voi tallennuksen jälkeen vielä jatkaa (ja tallentaa uudelleen), joten tallennusta ei tarvitse arkailla.
 • MUISTETTAVAA:
  • Koko lukuvuoden opintosuunnitelmaan tulisi sisällyttää vähintään 60 op opintoja, ja opintokuorma kannattanee jakaa mahdollisuuksien mukaan melko tasaisesti syksyn ja kevään kesken.
  • Ensimmäisenä vuonna tulisi käydä ainakin tietojenkäsittelytieteiden yleiset kurssit TIEY2 ja TIEY4 sekä tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot TIEP1, TIEP2, TIEP3, TIEP4 ja TIEP5.
  • Pakollisia kielikursseja kannattaa suorittaa jo ensimmäisenä opintovuotena.

Jos olet syksyllä 2018 aloittava opiskelija, tee opintosuunnitelma to 30.8 mennessä!

Jos olet toisen (2017 aloittanut) tai kolmannen (2016 aloittanut) vuoden opiskelija, tee opintosuunnitelma su 9.9 mennessä.

Sähköisesti tehty opintosuunnitelma toimii pohjana HOPS-opettajan kanssa käytävissä tapaamisissa. Lisäksi kannattaa ylläpitää itsenäisesti koko kandidaatintutkinnon kattavaa opintosuunnitelma hyödyntäen taulukkolaskentalomaketta Hopslomake tie kandi (.xlsx).

Katso myös tietoa tietojenkäsittelytieteiden uusille opiskelijoille ja lisätietoa kandidaatin tutkinnon suorittamisesta.

Hyödyllisiä linkkejä:

Opiskelijatuutoroinnista

Myös opintosuunnan opiskelijajärjestö Luuppi ry järjestää tutortoimintaa, joka on siis eri ohjaustoimintaa kuin tiedekunnan järjestämä opintojen ohjattu suunnittelu. Luupin järjestämän tuutoroinnin kohdalla on kyse vapaaehtoisesta vertais- eli opiskelijatuutoroinnista. Luupin tutortoimintaan pääset mukaan Orientoivien opintojen yhteydessä. Mikäli et pääse paikalle, mutta haluat mukaan Luupin tutortoimintaan, ota yhteyttä Luupin tutorvastaaviin (yhteystiedot löytyvät sivulta http://www.luuppi.fi/tutornet/).