Tietotekniikkataidot (TIEY4)

Julkaistu

Näillä sivuilla olevaa matriaalia pyritään päivittämään mahdollisuuksien mukaan, mutta on väistämätöntä, että jatkuvasti muuttuvia ohjelmistoja koskeva tieto ei aina ole täysin ajantasalla.

Materiaali on tuotettu käytettäväksi yliopisto-opintojaan aloittavien opiskelijoiden Tietotekniikkataidot-kurssille, materiaalia voi hyvin käyttää myös itsenäisesti parantaakseen tai pävittääkseen omia taitojaan.

Kaikki kurssikohtaisiin toteutuksiin liittyvät asiat (aikataulut, ojeistukset, luentokalvot, tehtävänannot, tehtävänantoihin mahdollisesti liittyvät pohjatiedostot jne.) julkaistaan Weto-opetusalustalla.

WETO: TIETOTEKNIIKKATAIDOT – KEVÄT 2020