Kurssin korvaaminen

Julkaistu

Kurssin korvaaminen

Kurssi on mahdollista korvata. Korvaaviksi kursseiksi hyväksytään

  1. Yliopisto- tai ammattikorkekoulutasoinen, laajuudeltaan vastaava (3op) ja sisällöltään vastaava kurssi (siihen on sisältynyt ainakin taulukkolaskennan, esitysgrafiikan ja tekstinkäsittelyn opetusta).
  2. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (TIEKE) standardoimien vaatimusten mukaan suoritetulla A tai AB atk-ajokorttitutkinnolla (ns. ”@-ajokortti” ei ole riittävä)
  3. Kansainvälisen ECDL-ajokorttitutkinnon perustaso tai enemmän (vähintään 7 suoritettua osa-aluetta)
  4. Datanomitutkinto

edellyttäen, että kurssi / tutkinnon on suorittamisesta on kulunut vähemmän kuin 10 vuotta.

Mikäli korvauksen saaminen on mielestäsi ylläolevien sääntöjen mukainen, täytä, tulosta ja allekirjoita korvaushakemus. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  1. alkuperäinen opintorekisteriote leimoineen ja allekirjoituksineen TAI oikeaksi todistettu kopio siitä ja
  2. korvaavien kurssien sisältökuvaukset esimerkiksi opinto-oppaasta tai www-sivulta. Tietojen tulee olla siltä vuodelta, jona kurssi suoritettiin. Merkitse paperiin myös tietojen alkuperäinen lähde.

Tarvittaessa voit tehdä myös tarkennuksia, jotka eivät ilmene sisältökuvauksista.

Hakemukset ja liitteet toimitetaan paperilla omaan tiedekuntaan. Yhteyshenkilöt tiedekunnittain

COMS – Viestintätieteiden tdk opintokoordinaattori Heli Rikala
EDU – Kasvatustieteiden tdk opintokoordinaattori Liisa Ikkala-Toiviainen
JKK – Hallinto- ja kauppatieteet ja politiikan tutkimus
opintokoordinaattori Aino Nordling
LUO – Luonnontieteiden tdk opintokoordinaattori Heli Rikala
MED – Lääketieteen ja biotieteiden tdk opintopäällikkö Nina Pietilä
SOC – Yhteiskuntatieteiden tdk opintosihteeri Helena Siipo

Epäselvissä tilanteissa yhteyshenkilöt lähettävät hakemuksen luonnontieteiden tiedekuntaan käsiteltäväksi.